Zastosowanie ostrzy Swann-Morton w podologii

Skaleczenia ostrzami w podologii

Podolodzy na co dzień korzystają z ostrych narzędzi, w tym m.in. skalpeli, a co za tym idzie, są narażeni na skaleczenia. Zranienie ostrzem może mieć poważne konsekwencje dla użytkownika - zakażenie, uraz psychiczny, a także prawne i finansowe konsekwencje to tylko niektóre z potencjalnych następstw skaleczeń ostrymi narzędziami.

Specjaliści z zakresu podologii są narażeni na zranienia zarówno podczas codziennych, podstawowych procedur, takich jak opracowywanie zrogowaciałych pięt, jak i podczas bardziej skomplikowanych zabiegów z użyciem skalpela. Zakładanie ostrza oraz jego ściąganie z rękojeści również wiążą się z ryzykiem doznania urazu.

Konsekwencje skaleczenia skalpelem mogą być poważne dla specjalistów. Potencjalne fizyczne implikacje uwzględniają: 

  • głębokie rany, w tym uszkodzenie nerwu lub ścięgna;
  • zwiększone ryzyko zakażenia wirusami przenoszonymi we krwi, w tym HBV, HCV, a także HIV;
  • długoterminowe problemy zdrowotne.

Co więcej, urazy mogą również negatywnie wpłynąć na zdrowie psychiczne. Poważne skaleczenia często wiążą się z wysokim poziomem stresu, niepokojem, a nawet syndromem stresu pourazowego (PTSD).

Z finansowego punktu widzenia, zranienia ostrymi narzędziami mogą skutkować zwiększeniem składek ubezpieczeniowych, pozwami sądowymi i spadkiem produktywności z powodu przerwy w wykonywaniu zawodu.

Kiedy dochodzi do skaleczeń?

Podolodzy zgłaszają, że do zranień skalpelami najczęściej dochodzi podczas ściągania zużytego ostrza z rękojeści, podczas wymiany narzędzi oraz przy ich utylizacji.

Jak zapobiegać zranieniom?

Aby skutecznie zapobiegać skaleczeniom podczas pracy skalpelem należy wdrożyć odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Jedną z nich może być usuwacz ostrzy - narzędzie, które zapobiega zranieniom podczas ściągania zużytego ostrza z rękojeści. Sprawdzonym usuwaczem ostrzy jest BladeFLASK od australijskiej firmy Qlicksmart, z którego można korzystać jedną ręką. Istotna jest również edukacja w zakresie poprawnego użytkowania ostrych narzędzi. Ponadto gabinety podologiczne powinny posiadać procedury zapewniające prawidłowe obchodzenie się z ostrymi narzędziami i ich utylizację.

Poprzez wdrożenie usuwacza ostrzy używanego jedną ręką, takiego jak BladeFLASK, do codziennych procedur, gabinety podologiczne mogą ograniczyć liczbę skaleczeń skalpelem aż o 50%.

BladeFLASK to idealne rozwiązanie dla gabinetów podologicznych. Usuwacz ten:

  • Pomieści aż do 100 zużytych ostrzy;
  • Posiada zautomatyzowany, bezpieczny system ściągania ostrzy, który umożliwia wykorzystywanie usuwacza jedną ręką;
  • Jest certyfikowany i zgodny z normami medycznymi dot. pojemników na ostre wyroby medyczne;
  • Można przymocować do ściany, wózka lub blatu za pomocą uchwytu mocującego wielokrotnego użytku;
  • Podlega utylizacji jako odpad medyczny, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
BladeFlask EVO

Zranienia ostrymi narzędziami są poważnym, aczkolwiek często mało respektowanym, problemem w podologii. Poprzez wdrożenie skutecznych procedur mających na celu zapobieganie skaleczeniom podczas pracy skalpelami oraz poprzez edukację, gabinety podologiczne mogą stworzyć bezpieczne środowiska pracy - zarówno dla swoich pracowników, jak i pacjentów. Co więcej, wsparcie podologów, którzy doznali urazu podczas pracy ostrzami przez ich pracodawców, może pomóc złagodzić osobiste i zawodowe konsekwencje zranień. 

Aby dowiedzieć się więcej o sposobach zapobiegania skaleczeniom ostrymi narzędziami, zachęcamy do odwiedzenia strony firmy Qlicksmart.

Artykuł przetłumaczony z języka angielskiego, za zgodą autora. Źródło oryginalnego tekstu: LINK