Sterylizacja produktów Swann-Morton

Sterylizacja promieniowaniem KOBALT-60

Dawka promieniowania, na którą eksponowany jest produkt przechodzący przez promieniowanie Kobalt-60, jest zależna od pięciu czynników:

  • siły (radioaktywności) źródła,
  • gęstości produktu,
  • czasu wystawienia na promieniowanie,
  • dystansu między produktem, a źródłem promieniowania,
  • gęstości obiektów znajdujących się pomiędzy wspomnianym źródłem, a produktem.

Metoda kontrolowania napromieniowania używana przez firmę Swann-Morton opiera się zarówno na czasie wystawienia produktu na promieniowanie, jak i na odpowiednim rozmieszczeniu produktów o różnej gęstości.

Produkt zostaje wystawiony na promieniowanie w przeznaczonym do tego obiekcie za pomocą nośników przymocowanych do taśmy transportowej na określonej wysokości. Źródło Kobaltu-60 jest obudowane cementową konstrukcją o grubości około 2 metrów. Konstrukcja ta jest wykonana przy użyciu gęstego cementu, który otacza radioaktywne źródło z czterech stron.

W celu ciągłego i efektywnego monitorowania procesu sterylizacji oraz pełnej kontroli nad jego przebiegiem, do produktu mocowane są czerwone dozymetry Perspex. Mierzone są zmiany optycznej gęstości dozymetrów spowodowane napromieniowaniem. Każda seria dozymetrów jest kalibrowana przez Narodowe Laboratorium Fizyki Wielkiej Brytanii.

PONOWNA STERYLIZACJA OSTRZY SWANN-MORTON

Sterylne ostrza Swann-Morton jednorazowego użytku, wchodzące w skład pakietów narzędzi do zabiegów operacyjnych, są w stanie wytrzymać normalne temperatury i ciśnienie cyklu sterylizacji w autoklawie bez ryzyka uszkodzenia produktu podczas jednego cyklu.

Niemniej jednak, powtarzanie cyklu sterylizacji w autoklawie prowadzi do zniszczenia folii ochronnej, co wpływa negatywnie na sterylność produktu. Firma Swann-Morton rekomenduje utylizację po jednym cyklu sterylizacji w autoklawie wszystkich ostrzy chirurgicznych niezależnie od tego, czy zostały one wykorzystane.

JK Surgical Sp. z o.o. działa na polskim rynku medycznym od ponad 25 lat i jest jedynym przedstawicielem angielskiej firmy Swann-Morton w Polsce.

Od początku swojego istnienia dostarczamy najwyższej jakości ostrza, skalpele i rękojeści chirurgiczne, które cieszą się doskonałą opinią wśród naszych odbiorców. Nadrzędnym celem firmy jest szybka i fachowa obsługa wszystkich klientów na terenie całego kraju. Liczba naszych kontrahentów wzrasta nieustannie z roku na rok.