Standardy dotyczące produktów Swann-Morton

TESTY MIKROBIOLOGICZNE

Materiały wykorzystywane do pakowania oraz inne materiały wykorzystywane w procesie produkcyjnym są losowo poddawane testom mikrobiologicznym. Szacunkowe pomiary poziomów obciążenia mikrobiologicznego są wykonywane na materiałach oraz gotowych produktach z Działu Pakowania. Firma nie wykonuje testów po sterylizacji produktów, ponieważ ich parametry są określane szacunkowo. Kontrola pirogenności nie jest przeprowadzana.

LATEKS

Firma Swann-Morton nie wykorzystuje lateksu w żadnym ze swoich produktów.

OSTRZA CHIRURGICZNE

Ostrza chirurgiczne są produkowane zgodnie ze standardami BS 2982 i BS EN 27740. W celu identyfikacji, wszystkie opakowania oznaczone są numerami serii, datami ważności oraz kodami kreskowymi. Ostrza sterylne są poddawane sterylizacji za pomocą promieniowania Gamma o minimalnej dawce 25 kGy.

RĘKOJEŚCI CHIRURGICZNE

Rękojeści chirurgiczne nr 3 i 4 są produkowane zgodnie ze standardami BS 2982 i BS EN 27740. Pozostałe rękojeści podlegają standardom określonym przez Firmę. W celu identyfikacji, wszystkie opakowania oznaczone są numerami serii oraz datami ważności.

SKALPELE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Jednorazowe skalpele sterylne są poddawane sterylizacji za pomocą promieniowania Gamma o minimalnej dawce 25 kGy. W celu identyfikacji, wszystkie opakowania oznaczone są numerami serii, datami ważności oraz kodami kreskowymi.

 

JK Surgical Sp. z o.o. działa na polskim rynku medycznym od ponad 25 lat i jest jedynym przedstawicielem angielskiej firmy Swann-Morton w Polsce.

Od początku swojego istnienia dostarczamy najwyższej jakości ostrza, skalpele i rękojeści chirurgiczne, które cieszą się doskonałą opinią wśród naszych odbiorców. Nadrzędnym celem firmy jest szybka i fachowa obsługa wszystkich klientów na terenie całego kraju. Liczba naszych kontrahentów wzrasta nieustannie z roku na rok.