Dyrektywa UE ws. zapobiegania zranieniom

Dyrektywa UE ws. zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami będzie wymagać od wszystkich organizacji opieki zdrowotnej wprowadzenia środków wspomagających w celu zmniejszenia liczby wypadków w trakcie pracy zgłaszanych każdego roku.

Wiele organizacji wprowadziło już, w ramach praktycznych możliwości, specjalnie zaprojektowane urządzenia mające na celu poprawę bezpieczeństwa ich użytkowników, a w rezultacie zmniejszenia kosztów leczenia w następstwie zranień pracowników oraz zapobieganiu kosztownym sporom sądowym.

Blok operacyjny jest często pomijany w kwestii zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami, gdyż jedna trzecia incydentów w latach 2000-2007 miała miejsce na oddziałach lub w zespołach ratunkowych – odpowiednio 43% i 37%, w porównaniu z 20% przypadków na salach operacyjnych. Większości zranień można było zapobiec dzięki prawidłowemu zastosowaniu właściwych środków ostrożności oraz bezpiecznemu usuwaniu igieł i narzędzi chirurgicznych. Badanie przeprowadzone w 2009 roku przez angielską firmę Thomas & Murray (opublikowane w Annals of the Royal College of Surgeons) wykazało, że spośród 98 badanych chirurgów, aż 44% osób anonimowo przyznało się do odniesienia zranień spowodowanych przypadkowym zakłuciem igłą. W badaniu stwierdzono, iż brak zgłoszeń takich incydentów, a w rezultacie błędne oszacowanie ich liczby, jest wielce prawdopodobne zwłaszcza na oddziałach chirurgicznych.

Cele nowej dyrektywy UE mogą być podsumowane w poniższych punktach:

  1. Osiągnięcie najbezpieczniejszego środowiska pracy.
  2. Zapobieganie zranieniom pracowników spowodowanych ostrymi narzędziami medycznymi.
  3. Ochrona pracowników, zwłaszcza tych szczególnie narażonych.
  4. Ustanowienie zintegrowanego systemu określającego zasady oceny ryzyka, zapobiegania ryzyku, szkoleń, a także zwiększania i monitorowania świadomości.
  5. Wprowadzenia procedur działań reaktywnych i następczych.

Zapobieganie zranieniom pracowników spowodowanych ostrymi narzędziami medycznymi jest głównym celem nowej dyrektywy. Unia Europejska zamierza osiągnąć ten cel przy pomocy szeregu środków kontroli w środowisku pracy, m.in.:

  1. Eliminacji niepotrzebnego użycia ostrych narzędzi medycznych poprzez zmiany w zasadach pracy określonych podczas oceny ryzyka.
  2. Określenie i implementacja procedur bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem i utylizacją ostrych narzędzi chirurgicznych i zanieczyszczonych odpadów.
  3. Kontrole techniczne umożliwiające zaopatrywanie jednostek medycznych w narzędzia medyczne zawierające odpowiednie systemy bezpieczeństwa.
  4. Odzież ochronna, m.in. rękawiczki, fartuchy, czy maseczki.

Wielu pracowników służby zdrowia jest przekonanych, że istnieje bardzo mała szansa, iż zranienie ostrym narzędziem medycznym przytrafi się właśnie im. Należy jednak pamiętać, że zakażenie wirusem przenoszonym przez krew może być jednorazowym przypadkiem i mieć nieodwracalny wpływ na życie narażonej osoby. Badania wskazują, że narażenie na obrażenia związane z ostrymi narzędziami stale wzrasta i należy wziąć pod uwagę zarówno osobiste, jak i finansowe ryzyko nieprzestrzegania niezbędnych środków ostrożności lub przestrzegania nowych i istniejących procedur. Nowe przepisy wynikają z potrzeby zapobiegania osobistemu ryzyku zranienia i w konsekwencji narażenia na wirusy przenoszone przez krew, jak również zmniejszenia częstotliwości występowania i rozpowszechnienia chorób nabytych w miejscu pracy w środowisku opieki zdrowotnej.

Firma Swann-Morton oferuje w swoim asortymencie szereg urządzeń medycznych zaprojektowanych z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Sterylne jednorazowe przyrządy do usuwania ostrza zostały stworzone z myślą o użytku na salach operacyjnych. Narzędzie to w całości osłania zużyte ostrze, które dzięki przezroczystej obudowie pozostaje cały czas widoczne do pooperacyjnych podliczeń. Zabezpieczone ostrze można bezpiecznie wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na ostre odpady medyczne.

Wysuwane bezpieczne skalpele mogą wpłynąć na ulepszenie procedur bezpiecznego przekazywania narzędzi z rąk do rąk oraz pomóc w zmniejszeniu potencjalnych obrażeń związanych z obsługą ostrych narzędzi w obszarach takich jak: praktyka lekarza rodzinnego, ratownictwo medyczne oraz szpitalne oddziały ratunkowe – czyli w miejscach, w których ostrych narzędzi używa się stosunkowo rzadziej, a środowisko pracy jest mniej zorganizowane niż na salach organizacyjnych.

Z kolei nowa gama produktów Cygnetic przeznaczona do zabiegów z zakresu chirurgii ortopedycznej i ogólnej została zaprojektowana tak, aby w maksymalny sposób ułatwić proces wymiany ostrzy. Przy pomocy unikatowego systemu dźwigni ostrze można z łatwością zamocować na rękojeści, a po zakończeniu zabiegu – bezpiecznie wyrzucić je do odpowiedniego pojemnika na os

JK Surgical Sp. z o.o. działa na polskim rynku medycznym od ponad 25 lat i jest jedynym przedstawicielem angielskiej firmy Swann-Morton w Polsce.

Od początku swojego istnienia dostarczamy najwyższej jakości ostrza, skalpele i rękojeści chirurgiczne, które cieszą się doskonałą opinią wśród naszych odbiorców. Nadrzędnym celem firmy jest szybka i fachowa obsługa wszystkich klientów na terenie całego kraju. Liczba naszych kontrahentów wzrasta nieustannie z roku na rok.