BladeNeedleSYSTEM

BladeNeedleSYSTEM

Sterylne urządzenie BladeNeedleSYSTEM to połączenie licznika igieł z urządzeniem BladeSINGLE. Umożliwia usuwanie ostrzy chirurgicznych przy pomocy jednej ręki oraz ich bezpieczne przechowywanie w środowiskach sterylnych, np. na salach operacyjnych.